تبلیغات
همچی - خواندن قوانین بسکتبال
همچی
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391

خواندن قوانین بسکتبال

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391

نوع مطلب :
نویسنده :داریوش شقاقی

برای خواندن قوانین بسکتبال

  به ادامه مطلب بروید

   زمان بازى، امتیاز مساوى و وقت‌هاى اضافى  


 

 - زمان بازى شامل چهار ۱۰ دقیقه خواهد بود.  


 - که بین پریود اول و دوم، سوم و چهارم و بین پریود چهارم وقت اضافى و مابین وقت‌هاى اضافى دو دقیقه استراحت خواهد بود.  


 - بین نیمهٔ ۱۵ دقیقه زمان استراحت خواهد بود.  


 - در صورت مساوى بودن امتیاز در خاتمهٔ پریود چهارم بازى با وقت اضافى که زمان آن ۵ دقیقه است ادامه خواهد یافت و تا معلوم شدن نتیجه این وقت‌هاى اضافى ادامه خواهد داشت.  


 - در تمامى وقت‌هاى اضافى تیم‌ها به طرف حلقه‌اى که در پریود سوم و چهارم بازى را انجام مى‌دادند ادامه خواهند داد.     شروع بازى‌ها  


 

 - براى تمامى بازى‌ها تیمى که او نام اول در برنامهٔ تورنمنت آمده (تیم میزبان) حق انتخاب حلقه و نیمکت ذخیره را خواهد داشت. این انتخاب بایستى قبل از ۲۰ دقیقه به زمان شروع بازى به اطلاع سرداور رسیده باشد.  


 - قبل از پریودهاى اول و سوم تیم‌ها مى‌توانند با حلقهٔ تیم مقابل خود را گرم نمایند.  


 - تیم‌ها در پریود سوم حلقه‌ها را تعویض مى‌نمایند.  


 - بازى در صورت کمتر از ۵ نفر بودن تیم شروع نخواهد شد.  


 - بازى رسماً با جمبال زمانى که توپ در حداکثر اوج قانوناً لمس مى‌شود آغاز خواهد شد.  

 

 


   وضعیت توپ  


 

 

 

 

توپ مى‌تواند زنده یا مرده باشد.   توپ زنده مى‌شود وقتى که:  


 

 - در موقع جمبال، توپ قانوناً توسط جمبال‌کننده لمس گردد.  


 - در موقع پرتاب پنالتی، داور توپ را در اختیار پرتاب‌کننده پنالتى قرار دهد.  


 - در موقع شروع مجدد از بیرون خط اوت داور توپ را در اختیار بازیکن قرار دهد.   توپ مى‌میرد وقتى که:  


 

 - هر گلى در موقع بازى یا پرتاب پنالتى به ثمر برسد.  


 - زمانى که توپ زنده است داور در سوت خود بدمد.  


 - در موقع پرتاب پنالتى اگر توپ گل نشود در صورتى که در دنبال آن:  


 ۱. پرتاب پنالتى دیگرى باشد.  

 

 

 

 


 ۲. جریمهٔ دیگر (پرتاب‌هاى دیگر یا شروع بازى بیرون خط اوت باشد.)  


 - وقتى صداى بوق خاتمهٔ پریود یا وقت‌هاى اضافى به صدا درآید.  


 - زمانى که توپ زنده است بوق دستگاه ۲۴ ثانیه به صدا درآید.  


 - زمانى که توپ راى شوت به سبد در هوا باشد و توسط هر بازیکنى قانوناً لمس گردد بعد از اینکه:  


 ۱. سوت داور به صدا درآید.  


 ۲. زمان بازى خاتمه یابد اعم از پریود و یا وقت‌هاى اضافى  


 ۳. بوق دستگاه ۲۴ ثانیه به صدا درآید.   توپ مرده محسوب نخواهد شد و در صورت گل شدن آن قبول خواهد بود وقتى که:  


 

 - توپ براى شوت در هوا باشد داور در سوت خود بدمد یا بوق دستگاه ۲۴ ثانیه به صدا درآید.  


 - توپ در شوت پرتاب پنالتى در هوا باشد و داور به هر تخطى از مقررات به جز تخلف پرتاب‌کنندهٔ پنالتى در سوت خود بدمد.  


 - توپ در شوت پرتاب پنالتى در هوا باشد و داور به هر تخطى از مقررات به جز تخلف پرتاب‌کنندهٔ پنالتى در سوت خود بدمد.     محل قرار گرفتن بازیکن و داور  


 

 - بازیکن به جایى تعلق دارد که آن محل را در زمین لمس مى‌نماید. و زمانى که بازیکن در هوا است به جایى تعلق دارد که از آخرین محل پریده است این شامل خطوط اوت، خط مرکزی، خط سه امتیازی، خط پرتاب پنالتى و خطوط اطراف دالان پنالتى نیز خواهد بود.  


 - محل قرار گرفتن داور نیز به همان روش بازیکن مى‌باشد

 

 

   جمبال تعریف:  


 

 - یک جمبال موقعى صورت مى‌گیرد که داور توپ را مابین دو بازیکن در دایره‌هاى داخل زمین بالا بیاندازد.  

 

 

 

 

 


 - توپ مشترک موقعى است که یک یا بازیکنان بیشتر از دو تیم یک یا دو دست آنان طورى روى توپ قرار گیرد که هیچ‌کدام از آنها کنترل توپ را کامل در اختیار نداشته باشند و این عمل باید بدون خشونت صورت گیرد.   قانون:  


 

 - براى شروع هر پریود یا وقت اضافی، جمبال در دایرهٔ وسط بین دو بازیکن از تیم‌ها صورت گیرد.  


 - وقتى توپ مشترک اعلام گردید یا خطاى طرفین اعلام شد که نتیجهٔ آن جمبال در نزدیکترین دایرهٔ بین دو بازیکن درگیر انجام خواهد شد.  


 اگر در توپ مشترک بیش از دو بازیکن درگیر بودند جمبال مابین دو بازیکن که حدوداً هم‌قد باشند توسط داور مشخص شده و انجام خواهد شد.  


 - وقتى بازى با جمبال ادامه مى‌پذیرد در هر وضعیتى شامل گیر کردن توپ زنده در بین تخته و حلقه نیز مى‌شود.  


 به شرط اینکه دو بازیکن در زمان وقوع جمبال در داخل زمین بوده باشند.  


 - اگر براى انجام جمبال نزدیکترین دایره مشخص نگردید مى‌توان جمبال را در دایرهٔ وسط انجام داد.   روش:  


 

 - هر جمبال‌کننده بایستى پاهایشان داخل نیم‌دایرهٔ طرف حلقهٔ خودشان که یک پا نزدیک خط مرکزى باشد قرار بگیرد.  


 - سپس داور توپ را بصورت عمودى و به طرف بالا، بین جمبال‌کنندگان با ارتفاعى که جمبال‌کنندگان پس از پریدن به آن خواهد رسید بیاندازد.  


 - توپ پس از اینکه به حداکثر ارتفاع رسید توسط یک یا هر دو جمبال‌کننده زده مى‌شود.  


 - هیچ‌کدام از جمبال‌کنندگان مجاز نیستند قبل از زده شدن توپ محل خود را ترک نمایند.  


 - هیچ‌کدام از جمبال‌کنندگان مجاز نیستند توپ را گرفته یا بیش از دو ضربهٔ متوالى بزند مگر اینکه توپ به زمین، یکى از هشت بازیکن خارج از دایره و یا به تخته و حلقه برخورد نماید.  


 - قبل از اینکه توپ زده شود، هیچ‌کدام از بازیکنان خارج دایره مجاز نیستند قسمتى از بدن خود را روى خط دایره قرار دهند.  


 - اگر توپ توسط یک یا هر دو جمبال‌کننده زده نشده و توپ بدون زدن به زمین برخورد کرد جمبال باید مجدداً تکرار گردد.  


 - دو هم‌تیمى در صورت مخالفت تیم مقابل نمى‌توانند در نزدیک هم در اطراف دایره قرار گیرند.  


 - اگر بازیکنى که براى شرکت در جمبال مشخص گردیده زمین را به علت آسیب‌دیدن یا براى انجام پنج خطا و یا دیسکالیفه ترک نماید جایگزین تعویض او در جمبال باید شرکت نماید و در صورت نبودن تعویض کاپیتان تیم نفر جمبال‌کننده را معرفى مى‌نماید.